Leveringsvoorwaarden FOX Sportprijzen

Op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eemland. Een kopie wordt u op aanvraag verstrekt.
Retourzendingen uitsluitend franco en na voorafgaande kennisgeving.

Betalingsvoorwaarden

Alle orders dienen vooraf betaald te worden via ideal of een ander betaalmogelijkheid aangeboden in onze betaalportal (via Multisafepay).

Klachten

Klachten over geleverde artikelen moeten binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk of via de mail worden ingediend op info@foxsportprijzen.nl

Verzendkosten

Voor het verzenden van de sportprijzen maken wij gebruik van PostNL, hiervoor rekenen wij €4.95

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn netto per stuk, inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, wij behouden ons het recht voor om zonder verdere kennisgeving over te gaan tot prijsaanpassing, zo hiertoe aanleiding mocht zijn.

Levertijd

Sportprijzen worden binnen 5 dagen gemaakt en geleverd.